ای خدا امون بده

 

 

 

خدایا

یه جوری بغضمو بشکن 

بزار راحت شم ازین درد 

....

 

 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ساعت 18:56 توسط دختر زمستان | 


..

 

دلم شور گذشته را ميزند . . .

دلم شور می زند ,

نه شورِ آینده را ...

برای گذشته نگرانم ...!

 

آری ...

دلم شور می زند ...

برای مرگ سرسبزی عشق ...

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ساعت 22:2 توسط دختر زمستان | 


اون روز زیبا

 

 

 

باز کن پنجره را 

 

و به مهتاب بگو ...

 

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ساعت 20:25 توسط دختر زمستان | 


 

 

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم شهریور 1393 ساعت 23:27 توسط دختر زمستان | 


دل

 

 

ابرهم در بارشش قصد فداکاری نداشت

 

عقده در دل داشت روی خاک خالی کردو رفت

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 ساعت 22:19 توسط دختر زمستان | 


 

 

چــیـــزهــــایـــــی وجــــود دارد کـــه نــمیخـواهـیـم اتـفــاق بـیـفـتـد
امـا مــجــبـوریــم بــپــذیـریــم…
چــیـزهــایــی کــه نــمــیــخــواهـیــم بــدانـــیــم
امـــا مــجـــبــوریـــم یــاد بــگـیـریـم….
و ادمـــهـــایـــی کــه نــمــیــتــوانــیــم بــدون آنــها زنــدگـــی کنیم
امــا مـــجـــبـــوریــــم رهــــایـــشـــان کـــنـــیـــم…

 

 

 

+ نوشته شده در شنبه هشتم شهریور 1393 ساعت 19:27 توسط دختر زمستان | 


 

 

نه دیگر بـغـض در این گلو مانده …

نه اشـکی بر دل …

نه غبـاری بر لـب …

بـال هـم نبـاشـد ، می پرم تا آنجایی که مـآه مرا می خواند …

نمی دانم شـآد یا غمـگیـن …

نه بادی می وزد اینجا … نه بـآران می شناسم دیگر …

بـرگ ها هـم خشکشـان زده از این ســــــکوت طـولانی …

احسـآسم بی احسـآس شده است انگار …

نبـض ندارند رگهآیم …

نکند مـــــرگ اینجا باشد امشب ؟!؟!

 

 

+ نوشته شده در شنبه هشتم شهریور 1393 ساعت 19:25 توسط دختر زمستان


 

 

asheganeh52

 

بگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند ..


بگذار هر چه نمی خواهند ، بگوییم ..


باران که ببارد ..


” کاری از چترها ساخته نیست ” ..

 

ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

 

 

+ نوشته شده در شنبه هشتم شهریور 1393 ساعت 17:27 توسط دختر زمستان


 

 

 

باز دور پنجره قفس کشیدم ، دوباره عطرت و نفس کشیدم

 

قلم تو دست من پر از سکوته ، دوباره از ترانه دست کشیدم

 

 

+ نوشته شده در جمعه هفتم شهریور 1393 ساعت 21:33 توسط دختر زمستان


 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ساعت 18:57 توسط دختر زمستان